JAK ZORGANIZOWAĆ SPRZĄTANIE BIURA?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Konieczność utrzymania biura w nienagannej czystości jest sprawą oczywistą.

Jednak sprzątanie powinno być dopasowane przede wszystkim do rodzaju prowadzonej działalności. Dlatego analizując harmonogram prac oraz częstotliwość ich wykonywania należy rozważyć kilka istotnych czynników, które bezsprzecznie wpłyną na efektywność i krótki czas sprzątania bez zbędnej ingerencji w godziny pracy biura.

Jak zorganizować sprzątanie biura?  

Jednym z priorytetowych czynników mających decydujący wpływ na przebieg prac porządkowych są godziny, w jakich serwis sprzątający może się wywiązywać z powierzonych obowiązków oraz dni tygodnia, w których ma się odbywać sprzątanie. Drugim fundamentalnym aspektem, który jest podstawowym warunkiem owocnej współpracy z firmą sprzątającą, jest szczegółowe uzgodnienie zakresu prac. Kolejną ważną sprawą wymagającą uzgodnienia organizacji sprzątania w biurze jest możliwość ewentualnego zamówienia dodatkowego zlecenia natychmiastowego. I ostatnim ważnym wątkiem, który również dotyczy organizacji sprzątania biura, jest ustalenie reguł współpracy personelu biura bezpośrednio z serwisem sprzątającym.  

Jak zorganizować sprzątanie biura? Konkretne ustalenia drogą do owocnej współpracy.  

Ustalenie dni tygodnia i godzin, w których serwis sprzątający będzie wykonywał pracę, zapobiega przede wszystkim sytuacjom konfliktowym. Dotyczącym okoliczności, w których sprzątanie mogłoby kolidować z godzinami pracy biura, obsługą Klientów czy kontrahentów. Dlatego przed zleceniem prac firmie sprzątającej warto wcześniej przeanalizować, w jakich godzinach serwis porządkowy będzie mógł przeprowadzać prace.   

Z kolei skrupulatny zapis zakresu działań pracowników sprzątających jest niezbędny celem uniknięcia potencjalnych nieporozumień związanych z oczekiwaniami Klienta. I rozpiętością obowiązków ekipy sprzątającej. Zwłaszcza że w zakres prac serwisu mogą wchodzić standardowe działania. Takie jak wycieranie kurzu, czyszczenie podłóg, sprzątanie łazienki i uzupełnianie środków higienicznych czy opróżnianie koszy. Jak i prace niestandardowe obejmujące mycie okien ścian czy sufitów.  

Z kolei możliwość zamówienia potencjalnej usługi natychmiastowej jest ”opcją ratunkową” w sytuacjach podbramkowych takich jak awaria hydrauliczna.  

Współpraca personelu biura z ekipą sprzątającą opierająca się na klarownych zasadach i wzajemnym zaufaniu jest natomiast warunkiem koniecznym niezbędnym do współpracy satysfakcjonującej obie strony.  

Jeżeli chciałbyś skorzystać z usług profesjonalnej firmy świadczącej usługi sprzątania biur i całej gamy usług związanych z firmą sprzątającą to zerknij tutaj po więcej informacji.

Krótko podsumowując, organizacja sprzątania w biurze oparta na powyższych regułach jest skazana na sukces.